Segurament és la secció que ha d’oferir més garanties humanes, ja que treballa directament amb el possible client.
La nostra secció de preimpressió està preparada per atendre totes les exigències que es plantegin: servei de disseny amb els elements tècnics idonis per crear, a partir d’una idea, qualsevol tipus de logotip, fulletó, portada de propaganda, imprès corporatiu, capsa, talonari, targeta…, així com també el disseny i la compaginació de llibres o revistes.
El nostre equip de preimpressió, provinent de les escoles de disseny, està capacitat per interpretar les idees que el client aporti i també per superar les dificultats que plantegi qualsevol tipus d’imprès.
El diàleg amb el client i les proves d’estat de la feina són eines imprescindibles per assolir un resultat òptim.