A la nostra secció d’estampació òfset disposem de catorze cossos d’impressió, fet que ens permet complir amb els terminis predeterminats amb la màxima rapidesa i qualitat.
Hem introduït maquinària que ens ha eliminat moltes passes intermèdies, cosa que fa possible oferir la màxima fidelitat de la còpia respecte als originals, ja que passen directament dels ordinadors a les màquines d’impressió, i d’aquesta manera s’evita una pèrdua de la qualitat.