Una vegada impresos els treballs, una nota de qualitat ineludible la proporcionen els acabats. Per això al taller tenim una secció completa, amb personal especialitzat, per portar a terme aquelles manipulacions que acabaran donant excel·lència al producte final.
Des dels llibres a les revistes, dels talonaris als fulletons plegats… Estem preparats per fer els millors alçats, plegats, cosits, plastificats, retractilats, trepats…
Com a última aportació en aquest apartat d’acabats, hem introduït una màquina d’enquadernació cola pur, per a llibres, cosa que ens permet dependre només de nosaltres mateixos per acotar el termini convingut de lliurament.